Nước ngầm là nước dưới lòng đất. Muốn khai thác sử dụng với lưu lượng lớn thì cần phải có giấy phép khai thác nước ngầm. Nhất là việc khai thác sử dụng nước ngầm  lớn chủ yếu là trong sản xuất. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cần phải làm giấy phép khai thác trước khi đi vào hoạt động, hoặc  đã có công trình khai thác nước ngầm nhưng chưa có giấy phép. Công ty tư vấn môi trường chúng tôi sẽ nói rõ hơn về vấn đề này. Và doanh nghiệp bạn đang có nhu cầu hãy gọi cho chúng tôi nhé.

NC

Tư vấn giấy phép khai thác nước ngầm

Phải căn cứ vào các điều kiện sau đây gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm

  1. Trước khi giấy phép khai thác nước ngầm hết hiệu lực ít nhất 90 ngày thì giấy phép vẫn còn hiệu lực và hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép phải được nộp ngay
  2. Hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến giấy phép đã được cấp theo quy định của pháp luật và không có tranh chấp; thời điểm này đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép 
  3.  Tại thời điểm đề nghị gia hạn giấy phép, kế hoạch khai thác, sử dụng nước ngầm và nước mặt của tổ chức, cá nhân phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước, khả năng đáp ứng của nguồn nước.

Thời hạn của giấy phép tài nguyên nước được quy định như sau:

-Giấy phép khai thác, sử dụng nước ngầm có thời hạn tối đa là 10 năm, tối thiểu là 03 năm và được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối thiểu là 02 năm, tối đa là 05 năm;

-Căn cứ điều kiện của từng nguồn nước, mức độ chi tiết của thông tin, số liệu điều tra, đánh giá tài nguyên nước và hồ sơ đề nghị cấp hoặc gia hạn giấy phép của tổ chức, cá nhân, cơ quan cấp phép quyết định cụ thể thời hạn của giấy phép khai thác nước ngầm

Công ty chúng tôi sẽ giải quyết những thắc mắc cho doanh nghiệp bạn, ngoài dịch vụ trên chúng tôi còn có những dịch vụ của môi trường như đề án bảo vệ môi trường, xử lý nước thải, khí thải, báo cáo giám sát, báo cáo đtm... Hãy gọi cho chúng tôi theo số: 0938395254